ماژول ها

ماژول ها

  ماژول های هر سیستم اعلام حریق بر اساس پروتکل های خاص آن سیستم طراحی یا در نظر گرفته می شوند. این ماژول ها می توانند به صورت های ذیل باشند: – ماژول اتصال تجهیزات کانونشنال ورودی به لوپ سیستم آدرس پذیر – ماژول اتصال تجهیزات کانونشنال خروجی به لوپ سیستم آدرس پذیر – ماژول […]

جزئیات بیشتر »
To top