شیر یک طرفه هشدار دهنده

شیر یک طرفه هشدار دهنده

 

Wet alarm valve

پیش از بررسی نحوه عملکرد این سیستم بهتر است با اجزای تشکیل دهنده این سیستم آشنا شویم.

بدنه سیستم هشداردهنده (body) : بدنه سیستم هشدار دهنده (اعلام) که متوالیا پس از پمپ نصب میشود دارای یک دیافراگم میباشد که همچون یک شیر یک طرفه عمل میکند با این تفاوت که روی بدنه این عضو و دقیقا در محل نشیمنگاه دیافراگم حفره های کوچکی وجود دارد که با بسته شدن دیافراگم ارتباط حفره ها با منبع فشار قطع میشود و جریان در داخل حفره ها صفر میشود همینطور با روشن شدن پمپ و باز شدن دیافراگم جریان در داخل حفره ها ایجاد میشود.
واتر گانگ (water gong) : یک زنگ مکانیکی است که با برخورد جریان پرفشار آب به پره های آن یک حرکت دورانی ایجاد میکند و با ضربات متوالی یک زنگوله به بدنه ی آن در هر گردش هشدار را اعلام میکند .
پرشر سوییچ (pressure switch) : یک کلید قطع و وصل کننده جریان یک مدار الکتریکی مبتنی بر فشار اعمالی از طرف سیال داخل لوله میباشد. به این صورت که با افزایش فشار به بیش از حد معین از پیش تعریف شده ای با ایجاد اتصال کوتاه (short circuit) در یک مدار الکتریکی میتواند مقدمه ی زنگ خطر در طبقات باشد.
ریتارد چمبر (retard chamber) : محفظه ای مخصوص که بمنظور جلوگیری از واکنش سریع و اشتباه سیستم اعلام پس از خود – هشدار مکانیکی (واتر گانگ) و هشدار الکتریکی (پرشر سوییچ) – مقدار معینی از آب را در خود نگه میدارد تا پس از پر شدن این محفظه آب وارد سیستم هشدار گردد . این عضو از سیستم هشدار دهنده برای جلوگیری از پر شدن بر اثر نشت آب دارای شیر تخلیه با قطر کوچک میباشد .

نحوه عملکرد :

آب با فشار بالا در خط لوله ی آتش نشانی که بصورت موازی به اسپرینکلر ها, فایرباکس ها , شیر سیامی و … متصل است وجود دارد که بر اثر شکست یک یا چند اسپرینکلر و یا باز شدن شیر فایرباکس ها فشار آب داخل لوله افت میکند و برای جبران افت فشار پمپ روشن میشود.
در این مرحله با ایجاد جریان آب در لوله , دیافراگم روی بدنه (wet alarm valve) که بعد از پمپ قرار دارد باز میشود و به آب تحت فشار اجازه میدهد تا علاوه بر لوله ی اطفا در مجرا های تعبیه شده در بدنه (wet alarm valve) نیز جاری شود.
آب جاری شده در حفره ها به داخل ریتارد چمبر میریزد. اگر دبی آب ورودی از حد معینی کمتر باشد از شیر تخلیه (drain valve) تعبیه شده روی ریتارد چمبر خارج میشود و این به معنای نشت آب از حفره ها و عملکرد ناقص بدنه میباشد ولی اگر دبی آب بیشتر باشد که به معنای باز شدن دیافراگم و جریان آب در خط لوله است ریتارد چمبر به در مدت 15 تا 25 ثانیه پر میشود و پس از آن آب پرفشار وارد سیستم اعلام ( واتر گانگ و پرشر سوییچ ) میشود.
با ورود آب پرفشار به سیستم اعلام بلافاصله زنگ مکانیکی محیط موتورخانه را تحت پوشش هشدار خطر خود قرار میدهد و با افزایش فشار در پرشر سوییچ و فعال شدن آن نیز میتوان بصورت الکترونیکی هشدار را در هر نقطه ی دیگری بمنظور اعلام خطر به صدا در آورد .

نکات مهم در خصوص تعمیرونگهداری سیستم wet alarm valve :

با توجه به راکد ماندن آب در مدت طولانی در سیستم هشدار دهنده و یاعبور آب از شیر تخلیه ریتارد چمبر آب رسوب میگذارد و باعث کاهش دبی در زمان جریان و یا ممانعت از تخلیه آب ریتارد چمبر میشود که هرکدام میتواند باعث عملکرد ناقص این سیستم شود .
به همین منظور بایستی تا هر شش ماه (در صورت عدم عملکرد سیستم حریق) و یا در صورت عملکرد باید پس از هر بار حریق مسیر های خروج آب از ریتارد چمبر و ورودی حفره های روی بدنه و مجرا ها را چک کرد تا رسوبی در این نواحی نباشد .

ثبت نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

To top